LoveSeek | Software Services


Клиент от България

Изграден чрез Yii 2.0 Core in 2022

Използвани технологии : Yii 2.0, PHP, CSS3, HTML5, SEO, Grunt, Composer, Stripe


Приложението е предназначено да помогне на хората лесно да направят най-добрия избор за потенциално дългосрочно партньорство.

Благодарение на специалния си алгоритъм, приложението дава информация за съвместимостта между хората.

Въз основа на чертите на лицето и редица специфични психологически фактори, нашият алгоритъм изчислява степента на съвместимост и шансовете за успешна дългосрочна любов.

Технологиите, използвани за изработката на проекта, са: custom CMS платформа, изградена на PHP с framework Yii2.0, HTML5/CSS3.0, MySQL база данни, Stripe интеграция и др.

Нека поговорим за твоя проект